Tanečný odbor majú možnosť navštevovať deti na našej škole od 4 rokov. V prípravnom ročníku sa venujú hravou formou všeobecnej tanečnej výchove, ktorá zahŕňa spev a tanečné hry. Deti sa učia tvoriť a pracovať v kolektíve. Vo vyšších ročníkoch sa deti venujú klasickému, ľudovému, modernému a spoločenskému tancu. Súčasťou výuky sú aj HIP-HOP a Break dance. Nadaní žiaci pokračujúv štúdiu na Tanečných konzervatóriách. Žiaci, ktorí ostávajú študovať na stredných školách v Bardejove sa realizujú v klube tanečného športu Kesel Bardejov, ktorý pravidelne vychováva finalistov Majstrovstiev Slovenska v štandardných a latinsko-amerických tancoch pod vedením Milana Plačka a Laca Gerenyiho.

„Tanec začína v duši a ľudia sa často bránia, ponoriť sa do svojho vnútra. Preto sa snažme intenzívne cítiť vnútornú stránku pohybu, jeho expresivitu. Buďme tiež ľudia, nielen bezduchí tanečníci." MARTHA GRAHAM

Školné iba 6 € mesačne!

Prihláste k nám svoje dieťa ešte dnes. U nás bude môcť rozvíjať svoj talent s tými najlepšími učiteľmi, spozná nových kamarátov a učenie bude zábavou.

Učitelia tanečného odboru

Bc. Beáta Vavreková DiS. art.

 • UPJŠ GTF Prešov – Animátor voľnočasových aktivít.
 • Súkromné Hudobno-dramatické konzervatórium v Košiciach odbor: Herectvo
 • v rokoch 1996- 1998 pôsobila ako učiteľka SPŠ v Bardejove
 • v rokoch 1998 – 2004 pôsobila ako učiteľka a vedúca tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ M.Vileca v Bardejove
 • v rokoch 2004 - doteraz pôsobí ako učiteľka tanečného a literárno-dramatického odboru SZUŠ KESEL v Bardejove

Milan Plačko

 • Diplomovaný učiteľ tanca , diplomovaný tréner tanečného športu , IDSF porotca a TOP porotca a profesionálny tanečník.
 • Podieľal sa na televíznych projektoch Let´sdance 1,3,4 a Tanec s gwiazdami 6 ako tanečník a choreograf a Bailando tanec pre teba ako tréner a choreograf Viky Rákovej a Juraja Šoltésa

Ladislav Gerenyi

 • Diplomovaný tréner III. triedy
 • Viacnásobný majster slovenska v kategóri mládež a dospelí – kombinácia štandardné tance a 10 tancov
 • Finalista majstrovstiev strednej Európy v 10 tancoch kategória dospelí
 • Účastník druhej série Lets dance na Markíze