Eva Keselicová

spoločenský tanec, tanečná príprava

Bc. Beáta Vavreková

moderný tanec, klasický tanec, ľudový tanec, tanečná príprava

Ladislav Gerenyi

spoločenský tanec

Milan Plačko

spoločenský tanec

Mgr.art. Milena Hrušovská

hra na violončele, hra na klavíri

Ing. Jaroslav Kožlej DiS. art.

hra na klasickej gitare, hra na elektrickej gitare, hra na basgitare

Šimon Homa DiS. art.

spev, hra na keyboarde, literárno-dramatický odbor

Bc. Stanislav Geci

hra na bicie nástroje, hra v kapele

František Novák

hra na akordeóne

Mgr. Katarína Pechová

výtvarný odbor