Výtvarný odbor navštevujú žiaci od 5 do 18 rokov. Koncepciou odboru je výchova samostatnej tvorivej osobnosti žiaka, citlivej a vnímavej na výtvarné podnety. Akceptujeme individualitu, citlivosť, rozdielnosť a vrodené schopnosti žiakov. Výtvarná učebňa je miestom, kde môžu žiaci tvoriť v tradičných výtvarných disciplínach – KRESBE, MAĽBE, GRAFIKE, MODELOVANÍ, DEKORATÍVNYCH ČINNOSTIACH , ale taktiež aj realizovať vlastné nápady, vytvárať si svoj vlastný umelecký rukopis.

„Majstrami sú umelci, ktorí pozorujú svojimi vlastnými očami to, čo videl už pred nimi každý človek, ale oni dokážu nájsť krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné.“ AUGUSTE RODIN

Školné iba 6 € mesačne!

Prihláste k nám svoje dieťa ešte dnes. U nás bude môcť rozvíjať svoj talent s tými najlepšími učiteľmi, spozná nových kamarátov a učenie bude zábavou.

Učitelia výtvarného odboru

Mgr. Katarína Pechová

výtvarný odbor

  • SPŠO Svidník - modelárstvo a návrhárstvo odevov
  • Prešovská univerzita - učiteľstvo výtvarného umenia