Úspechy našej školy

2017 - Cesloslovenská súťaž Tanečný Kubín

1.miesto choreografia PÁRTY - Viktória Kmeťová, Soňa Briškárová, Sabína Balamutová, Alexandra Maňková

2016 - Majstrovstvá Slovenskej republiky v štandardných tancoch

Levice - Viktória Keselicová, Martin Turóci - 5. miesto

2015 - Mastrovstá Slovenskej republiky v štandardných tancoch

Poprad - Viktória Keselicová, Martin Turóci - 7. miesto

2009 - Slovenský pohár

Viera Korýtková, Martin Hankovský - 3. miesto v ktg. JUNIOR

2009 - Majstrovstvá Sveta SHOW DANCE

Riesa (Nemecko) - 15. miesto

2008 - Majstrovstvá Slovenska v štandardných tancoch

Prešov - Barbora Brnušáková, Michal Medrický - 5. miesto v ktg. MLÁDEŽ

2007 - Majstrovstvá Sveta v choreografiách

"BODKOVANÉ PUSINKY" - Žiar nad Hronom - 1. miesto

2005 - Majstrovstvá Sveta SHOW DANCE

Prostejov (Česko) - 6. miesto

Malé aj veľké víťazstvá

Víťazstvá, ocenenia a skvelé umiestnenia sú uznaním skvelej práce našich učiteľov a poctivej práce žiakov. Rovnako dôležité je však aj to, že naši žiaci sa tešia na každú hodinu a majú chuť na sebe pracovať.